Popular Products

Podobne linki

Czy Bogu Można Zaufać? - Thomas D. Williams

 • Czy Bogu Można Zaufać? - Thomas D. Williams
  Czy Bogu Można Zaufać? - Thomas D. Williams


  Thomas Williams w sposób rzetelny i wnikliwy bada przyczyny trudności, jakie napotyka współczesny człowiek z zawierzeniem Bogu. Stawia otwarcie pytania: Czy Bogu można zaufać? Czy nie zawiódł ludzi na przestrzeni dziejów? Czego możemy dowiedzieć się o charakterze Boga z biblijnych przekazów? Co mówią nam o Nim własne doświadczenia. Autor na podstawie wywiadów przeprowadzonych z kilkuset osobami - zarówno wierzącymi, jak i niewierzącymi - posiłkując się licznymi cytatami obietnic Bożych zawartych w Piśmie Świętym, a także roztrząsając świadectwa świętych na temat ich ufności do Boga, dostarcza przemyślanej i miarodajnej analizy Bożej wiarygodności jako Osoby, na której można polegać, jako Osoby darzącej nas nieskończoną miłością.


  PLN

  PLN 17.76

  Czytaj dalej:

 

Similar Products