Popular Products

Podobne linki

Temperament I Kontrola Emocjonalna A Percepcja Reklamy Wizualnej - Małgorzata Kuśpit

 • Temperament I Kontrola Emocjonalna A Percepcja Reklamy Wizualnej - Małgorzata Kuśpit
  Temperament I Kontrola Emocjonalna A Percepcja Reklamy Wizualnej - Małgorzata Kuśpit


  Trzeba podkreślić wysiłek, jaki Autorka włożyła w pokazanie tak istotnego problemu, jak rola mediów (telewizja, radio, prasa, Internet) w procesie modyfikowania siły oddziaływania na odbiorcę komunikatu zawartego w reklamie. Dużo miejsca poświęcono także niewerbalnym elementom w reklamie, np. roli barwy, kompozycji, światłocieni w czarno-białych reklamach, estetyki obrazu oraz symboliki. Lektura dalszej części rozdziału dobrze uwidacznia potrzebę wiedzy z zakresu różnych koncepcji psychologicznych (koncepcje behawiorystyczne: proces uwarunkowania, teoria pola Kurta Lewina, psychoanaliza, psychologia postaci, psychologia poznawcza) u twórców reklamy, aby mogli skutecznie wpływać na odbiorcę i sposób, w jaki spostrzega i ocenia reklamowany produkt.


  PLN

  PLN 9.32

  Czytaj dalej:

 

Similar Products