Featured Product

Popular Products

Podobne linki

Metodyka Pracy Sędziego W Sprawach O Wykroczenia - Dariusz Świecki

 • Metodyka Pracy Sędziego W Sprawach O Wykroczenia - Dariusz Świecki
  Metodyka Pracy Sędziego W Sprawach O Wykroczenia - Dariusz Świecki


  Książka przedstawia zagadnienia procesowe związane z praca sędziego w sprawach o wykroczenia. Praca sędziego orzekającego w tych sprawach wymaga dobrej znajomości nie tylko przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także kodeksu postępowania karnego oraz umiejętności łącznego ich stosowania. Dlatego w opracowaniu przedstawiono procedurę wykroczeniową w połączeniu z procedura karna i wyjaśniono, jak korzystać z tych regulacji. Szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty stosowania przepisów, dlatego przedstawiono przykłady czynności podejmowanych w określonych sytuacjach procesowych oraz propozycje formułowania treści poszczególnych rozstrzygnięć.


  PLN

  PLN 116.62

  Czytaj dalej:

 

Similar Products